Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (8b)- obieg

2 sierpnia 2022

Projektowane regulacje dotyczące funkcjonowania aptek ogólnodostępnych (Ministerstwo Zdrowia). (KWRiST w dn. 19.07.br. upoważniła Zespół do wyrażenia opinii wiążącej).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę