Zespół do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu (3) - wideokonferencja

8 marca 2023 r.

godz. 12:30 

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD18) (Ministerstwo Infrastruktury).
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (UD436) (Ministertwo Infrastruktury).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę