Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (9) - informacja

25 października 2011 r.

 

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
  Projekt uzgodniono.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
  Projekt rozporządzenia skierowano na KWRiST. Uzgodnienia strony rządowej ze strażami gminnymi (miejskimi) zostaną przekazane na posiedzeniu Komisji w dn. 26 października br.
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
  Projekt uzgodniono.
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowe (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
  Projekt uzgodniono.
 5. Projekt założeń projektu ustawy o niektórych sposobach unikania konfliktu interesów (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) - wysłano dn. 25.05.2011 r. (w dn. 29 czerwca br. Komisja Wspólna  upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii, z zastrzeżeniem: w przypadku nieuzgodnienia stanowiska projekt założeń powróci na posiedzenie KWRiST).
  Projekt zostanie omówiony na posiedzeniu KWRiST.
   

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę