Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu dn 18.11.2009r.(11)

Proponowany porządek obrad na posiedzenie

Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

w dniu 18 listopada 2009 r.

 

1.        Propozycje podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. (bezpośr. na posiedzeniu)

2.        Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 – wysłano dn.2.11.09.

3.        Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.- wysłano dn. 29.10.09.

4.        Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.-wysłano dn. 2.11.09.

5.        Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.- wysłano dn. 2.11.09.

6.        Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. wysłano dn. 12.11.09.

7.        Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego - wysłano dn. 12.11.09.

8.        Strategia Krajowa wdrożenia w RP programu „owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) - wysłano dn. 26.10.09.

9.        Sprawy różne:

Stanowisko ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.

 

Pliki do pobrania

 • 2
  95.97 KB
 • 3
  45.5 KB
 • 4
  48.67 KB
 • 5
  49.95 KB
 • 6
  975.28 KB
 • 7
  679.85 KB
 • 8
  58 KB

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę