Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu - porządek.(6)

22 czerwca 2009 r.

 

Proponowany porządek obrad na posiedzenie
Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST
w dniu 22 czerwca  2009 r.  w MEN
 
  1. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  - wysłano 10 czerwca 2009 r.                         
  1. Propozycje podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (bezpośr. na posiedzeniu)
  1. Sprawy różne.
 
 

 

Pliki do pobrania

  • 1
    47.04 KB

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę