Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu -porządek (5)

20 maja 2009 r.

 

Proponowany porządek obrad na posiedzenie
Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST
w dniu 20 maja 2009 r. w MEN
 
 

1.Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks Wykroczeń (Ministerstwo Sportu i Turystyki) wysłano 1.04.09.                       

 
2.    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wysłano 5.05.09.                    
 
3.    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania – wysłano 14.05.09
 
 
4.    Propozycje podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (bezpośrednio na posiedzeniu)
 
5.    Sprawy różne.

Pliki do pobrania

  • 1
    1.74 MB
  • 2
    81.41 KB
  • 3
    298.75 KB

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę