Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu - porządek (4)

16 kwietnia 2009 r.

 

Proponowany porządek obrad na posiedzenie
Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST
w dniu 16 kwietnia  2009 r.  
 
 1. Projekt ustawy o sporcie (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – wysłano 11.03.09.
 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks Wykroczeń (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – wysłano 1.04.09.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w spr. rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się Rad Rodziców – wysłano 17.03.09.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o Życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, Życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego – wysłano 19.03.09.  
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – wysłano 27.03.09.
 1. Sprawy różne.

a) Kwestia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r., w spr. zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

Pliki do pobrania

 • 1
  83.84 KB
 • 2
  1.74 MB
 • 3
  55.53 KB
 • 4
  74.73 KB
 • 5
  86.53 KB

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę