Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu -porządek (3)

10 marca 2009 r.

 

Proponowany porządek obrad na posiedzenie
Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST
w dniu 10 marca  2009 r.  
 
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych wysłano dn. 25.02.09.     (decyzją KWRiST z dn. 25.02.09r., opinia zespołu będzie wiążąca)
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów i sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji – wysłano dn. 25.02.09.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – wysłano dn. 9.03.09.                 
 1. Sprawy różne
 

Pliki do pobrania

 • 1
  30.03 KB
 • 2
  190.88 KB
 • 3
  83.23 KB

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę