Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (8) - informacja/galeria

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 28 sierpnia 2015

O wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016, Radzie Działalności Pożytku Publicznego i udzielaniu pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozmawiali 28 sierpnia br. członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzeniu współprzewodniczyli minister Andrzej Halicki oraz Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic, prezes zarządu Związku Miast Polskich.

Członkowie Komisji poruszyli również sprawę suszy, retencji wód, w tym pomocy gminom w rozbudowywaniu ujęć wody pitnej. Minister Andrzej Halicki podkreślił, że rząd na pomoc dla rolników dotkniętych skutkami suszy przeznaczy w sumie 488 mln zł.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego rozpatrzyła około 20 projektów rozporządzeń. Wśród uzgodnionych dokumentów znalazły się m.in. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Ponadto projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania zaliczek w ramach PROW 2014-2020 oraz projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Komisja zaakceptowała także projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. Zaproponowana regulacja dotyczy dróg leżących w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Celem projektu jest przedstawienie jednolitych zasad umożliwiających zarządzanie bezpieczeństwem dróg krajowych znajdujących się w sieci TEN-T, a w szczególności:

 • wytypowanie odcinków dróg według poziomu ryzyka indywidualnego jakie ponosi pojedynczy użytkownik dróg na odcinku drogi (klasyfikacja ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych),
 • wytypowanie odcinków dróg według poziomu ryzyka społecznego jakie ponoszą wszyscy użytkownicy dróg na odcinku drogi (klasyfikacja ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej),
 • wytypowanie odcinków dróg o nieakceptowanym poziomie ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi,
 • wytypowanie odcinków dróg o dużej możliwości poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków drogowych,
 • informowanie użytkowników dróg o poziomie zagrożeń wypadkami drogowymi.

Źródło: MAC

 

 • wiceminister Jan Grabiec, minister Andrzej Halicki, Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic, prezes zarządu Związku Miast Polskich Fot. MAC
  wiceminister Jan Grabiec, minister Andrzej Halicki, Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic, prezes zarządu Związku Miast Polskich Fot. MAC
 • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Fot. MAC
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Fot. MAC
 • Szymon Wróbel - dyrektor w MAC, wiceminister Jan Grabiec, minister Andrzej Halicki, Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic, prezes zarządu Związku Miast Polskich oraz Andrzej Porawski. Fot. MAC
  Szymon Wróbel - dyrektor w MAC, wiceminister Jan Grabiec, minister Andrzej Halicki, Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic, prezes zarządu Związku Miast Polskich oraz Andrzej Porawski. Fot. MAC
 • wiceminister Jan Grabiec, minister Andrzej Halicki, Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic, prezes zarządu Związku Miast Polskich. Fot. MAC
  wiceminister Jan Grabiec, minister Andrzej Halicki, Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic, prezes zarządu Związku Miast Polskich. Fot. MAC
 • wiceminister spraw wewnętrznych Przemyslaw Kuna i minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Fot. MAC
  wiceminister spraw wewnętrznych Przemyslaw Kuna i minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Fot. MAC
 • Prezydent Zygmunt Frankiewicz i Sekretarz Andrzej Porawski. Fot. MAC
  Prezydent Zygmunt Frankiewicz i Sekretarz Andrzej Porawski. Fot. MAC
 • wiceminister Jan Grabiec i minister Andrzej Halicki. Fot. MAC
  wiceminister Jan Grabiec i minister Andrzej Halicki. Fot. MAC
 • wiceminister Jan Grabiec i minister Andrzej Halicki. Fot. MAC
  wiceminister Jan Grabiec i minister Andrzej Halicki. Fot. MAC

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę