Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (6) - porządek obrad

29 sierpnia 2016 r.

godz. 13:00 MSWiA

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Ministerstwo Sprawiedliwości). KWRiST 20.07.2016 upowazniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  2. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę