Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyło się kolejne posiedzenie KWRiST z udziałem prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska.

27 maja 2009 r.

  • Premier Donald Tusi i Prezydent Ryszard Grobelny
    Premier Donald Tusi i Prezydent Ryszard Grobelny
  • Premier Donald Tusk z Prezydentem Ryszardem Grobelnym
    Premier Donald Tusk z Prezydentem Ryszardem Grobelnym
  • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 27 maja 2009 roku
    Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 27 maja 2009 roku

W obradach uczestniczył również prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego wczoraj Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, byłego prezydenta Poznania, a także współtwórcy i pierwszego prezesa reaktywowanego po wojnie Związku Miast Polskich.

To piąte spotkanie członków Komisji w tym roku. Tym razem miało charakter szczególny, bowiem odbyło się 27 maja, w dniu, kiedy w Polsce obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Tematem obrad były propozycje zmian legislacyjnych w zakresie wielu obszarów działalności państwa m.in. finansów, spraw wewnętrznych i administracji, rozwoju regionalnego, polityki społecznej, środowiska.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Jej zadaniem jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Prezydent Poznania, Ryszard Grobelny jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz współprzewodniczącym działającego w jej ramach Zespołu do spraw systemu finansów publicznych.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę