Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Tematem obrad były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru działalności państwa m.in. ochrony środowiska, spraw wewnętrznych i administracji i inne.

25 marca 2009 r.

  • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 25 marca 2009 roku
    Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 25 marca 2009 roku

Tematem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której posiedzenie odbyło się 25 marca 2009 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, były propozycje zmian legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego obszaru działalności państwa m.in. ochrony środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, rozwoju regionalnego, rolnictwa, finansów, edukacji narodowej, zdrowia, polityki społecznej, infrastruktury.

Komisja obradowała nad projektami 12 ustaw oraz 27 rozporządzeń rekomendowanych przez zespoły robocze KWRiST.

W trakcie posiedzenia samorządowcy powtórzyli uwagi zgłaszane przez zespół roboczy Komisji do założeń projektu zmiany ustaw: o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podkreślano m.in., że zadaniem samorządu województwa powinien być podział województwa na regiony gospodarki odpadami oraz zastępcze realizowanie gospodarki odpadami w sytuacji, kiedy struktury gminne nie realizują tego w odpowiedni sposób.

Zaapelowano, by wybór przez samorząd województwa konkretnych instalacji, do których odpady mają trafiać z poszczególnych części regionu był obligatoryjny dla wszystkich gmin w województwie oraz dla przedsiębiorców działających na danym obszarze.

Ministerstwo Sprawiedliwości odniosło się do uwag dotyczących założeń do ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej dla najbiedniejszych obywateli. Zastrzeżenia dotyczyły głównie naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w niektórych propozycjach oraz zasad odmowy przyznania porady prawnej.

Po raz kolejny na forum Komisji Wspólnej została też przedstawiona kwestia uruchomienia rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na uporządkowanie kwestii własnościowych samorządu i Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

W związku z wieloma uwagami różnych środowisk dotyczących ustawy - Prawo antykorupcyjne, Komisja Wspólna zdecydowała, iż ostateczna opinia o propozycji Kancelarii Premiera zostanie przyjęta po zapoznaniu się z poprawioną wersją projektu.

Kolejne spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaplanowano na 29 kwietnia 2009 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę