Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Skład KWRiST

 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 
Strona samorządowa
 
Piotr Uszok
Współprzewodniczący KWRiST
Prezydent Miasta Katowice
Sekretarz Zarządu Unii Metropolii Polskich
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska
Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich
Stanisław Bodys
Burmistrz Rejowca Fabrycznego
Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania
Prezes Zarządu Związku Miast Polskich
Krzysztof Iwaniuk
Wójt Terespola
Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Andrzej Jęcz
Starosta Kościański
Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich
Jacek Protas
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Prezes Zarządu Związku Województw RP
Witold Krochmal
Burmistrz Wołowa
Prezes Unii Miasteczek Polskich
Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego
Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP
Kazimierz Pałasz
Prezydent Miasta Konina
Wiceprezes Związku Miast Polskich
Mariusz Poznański
Wójt Gminy Czerwonak
Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Andrzej Wąsik
Starosta Wrocławski
Związek Powiatów Polskich
 
Sekretarz: Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 
 
Strona rządowa
 
Jerzy Miller
Współprzewodniczący KWRiST
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Michał Boni
Minister
Członek Rady Ministrów
Stanisław Gawłowski
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska
Tomasz Siemoniak 
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Elżbieta Suchocka-Roguska
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Krystyna Szumilas
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Olgierd Dziekoński
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Marek Haber
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Krzysztof Hetman
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Artur Ławniczak
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Czesława Ostrowska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 
Sekretarz: Adam Misiuwianiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA 
 
 
 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę