Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Skład KWRiST

 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 
Strona samorządowa
 
Współprzewodniczący KWRiST
Prezydent Miasta Katowice
Sekretarz Zarządu Unii Metropolii Polskich
Prezydent Miasta Gdańska
Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich
Burmistrz Rejowca Fabrycznego
Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
Prezydent Miasta Poznania
Prezes Zarządu Związku Miast Polskich
Wójt Terespola
Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Starosta Kościański
Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Prezes Zarządu Związku Województw RP
Burmistrz Wołowa
Prezes Unii Miasteczek Polskich
Marszałek Województwa Małopolskiego
Związek Województw RP
Prezydent Miasta Konina
Wiceprezes Związku Miast Polskich
Wójt Gminy Czerwonak
Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Starosta Poznański
Związek Powiatów Polskich
 
Sekretarz: Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 
 
Strona rządowa
 
Współprzewodniczący KWRiST
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister
Członek Rady Ministrów
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 
Sekretarz: Adam Misiuwianiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA 
 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę