Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Skład KWRiST

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Strona samorządowa
   

Krzysztof Żuk
Współprzewodniczący KWRiST

Prezydent Miasta Lublina
Unia Metropolii Polskich

Cezary Gabryjączyk

Starosta Łaski
Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich

Ryszard Grobelny

Prezydent Miasta Poznania
Prezes Zarządu Związku Miast Polskich

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Terespola
Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Wojciech Długoborski

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Chojna
Prezes Unii Miasteczek Polskich

Stanisław Bodys

Burmistrz Rejowca Fabrycznego
Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich

Mariusz Poznański

Wójt Gminy Czerwonak
Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Jacek Protas

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Prezes Zarządu Związku Województw RP

Cezary Przybylski

Starosta Bolesławiecki
Związek Powiatów Polskich

Marek Sowa

Marszałek Województwa Małopolskiego
Związek Województw RP

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi
Unia Metropolii Polskich

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa
Wiceprezes Zarządu Związku Miast Polskich

 
 Sekretarz: Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 
 
Strona rządowa
 
Współprzewodniczący KWRiST
Minister Administracji i Cyfryzacji

 Piotr Stachańczyk 

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
 
 
Minister Edukacji Narodowej
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 
Sekretarz: Szymon Wróbel – Dyrektor Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego MAiC 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę