Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Skład KWRiST

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Strona samorządowa
   

Wojciech Długoborski

Współprzewodniczący KWRiST

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Chojna
Prezes Unii Miasteczek Polskich

Cezary Gabryjączyk

Starosta Łaski
Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich

Ryszard Grobelny

Prezydent Miasta Poznania
Prezes Zarządu Związku Miast Polskich

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Terespola
Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Jacek Protas

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Prezes Zarządu Związku Województw RP

Stanisław Bodys

Burmistrz Rejowca Fabrycznego
Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublina
Unia Metropolii Polskich

 Mariusz Poznański

Wójt Gminy Czerwonak
Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP 

Piotr Lech

Starosta Milicki
Związek Powiatów Polskich

Marek Sowa

Marszałek Województwa Małopolskiego
Związek Województw RP

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi
Unia Metropolii Polskich

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa
Wiceprezes Zarządu Związku Miast Polskich

 
 Sekretarz: Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 
 
Strona rządowa
 
Współprzewodniczący KWRiST
Minister Administracji i Cyfryzacji

Piotr Stachańczyk 

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Piotr Żuchowski
Selretarz Stanu
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 
Sekretarz: Szymon Wróbel – Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MAC 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę