Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Skład KWRiST

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Strona samorządowa
   

Zbigniew Deptuła

Starosta Makowski
Związek Powiatów Polskich

Wojciech Długoborski

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Chojna
Prezes Unii Miasteczek Polskich

Zygmunt Frankiewicz

Prezydent Miasta Gliwice
Prezes Zarządu Związku Miast Polskich

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Terespola
Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP

Stanisław Bodys

Burmistrz Rejowca Fabrycznego
Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublina
Unia Metropolii Polskich

Marek Olszewski

Wójt Gminy Lubicz
Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP 

Edmund Kaczmarek

Starosta Jędrzejowski
Związek Powiatów Polskich

Marek Sowa

Marszałek Województwa Małopolskiego
Związek Województw RP

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice
Unia Metropolii Polskich

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopot
Członek Zarządu Związku Miast Polskich

 
 Sekretarz: Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 
 
Strona rządowa
 
Współprzewodniczący KWRiST
Minister Administracji i Cyfryzacji

Piotr Stachańczyk 

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Selretarz Stanu
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 
Sekretarz: Szymon Wróbel – Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MAC 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę