Skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Strona samorządowa

 1. Edmund Kaczmarek, Radny Powiatu Jędrzejowskiego, Związek Powiatów Polskich, Współprzewodniczący KWRiST
 2. Wojciech Długoborski, Radny Powiatu Gryfińskiego, Prezes Unii Miasteczek Polskich
 3. Marek Olszewski, Starosta Toruński, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 4. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina, Unia Metropolii Polskich
 5. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP
 6. Zbigniew Deptuła, Starosta Makowski, Związek Powiatów Polskich
 7. Krzysztof Iwaniuk, Wójt Terespola, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 8. Stanisław Bodys, Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
 9. Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich,
 10. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Związek Województw RP
 11. Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Unia Metropolii Polskich
 12. Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopot, Członek Zarządu Związku Miast Polskich

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST

 

Strona rządowa

 1. Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący KWRiST
 2. Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 4. Tomasz Robaczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 5. Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 6. Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 7. Anna Moskwa, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 8. Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 9. Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 10. Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 11. Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 12. Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Szymon Wróbel, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz KWRiST

stan: 13.12.2018

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę