Skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Strona samorządowa

 1. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP, Współprzewodniczący KWRiST
 2. Marek Olszewski, Wójt Gminy Lubicz, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, 
 3. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina, Unia Metropolii Polskich,
 4. Wojciech Długoborski, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Chojna, Prezes Unii Miasteczek Polskich
 5. Zbigniew Deptuła, Starosta Makowski, Związek Powiatów Polskich
 6. Krzysztof Iwaniuk, Wójt Terespola, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 7. Stanisław Bodys, Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
 8. Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich,
 9. Edmund Kaczmarek, Starosta Jędrzejowski, Związek Powiatów Polskich
 10. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Związek Województw RP
 11. Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Unia Metropolii Polskich
 12. Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopot, Członek Zarządu Związku Miast Polskich

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST

 

Strona rządowa

 1. Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący KWRiST
 2. Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 3. Sebastian Chwałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 4. Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 5. Tomasz Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastrukturyi Budownictwa
 6. Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 7. Michał Woś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 8. Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 9. Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 10. Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 11. Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 12. Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Szymon Wróbel, Radca Ministra w Departamencie Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz KWRiST

stan: 9.01.2018

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę