Skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Strona samorządowa

 1. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina, Związek Miast Polskich/Unia Metropolii Polskich Współprzewodniczący KWRiST
 2. Eugeniusz Gołembiewski  Burmistrz Kowala, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
 3. Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 4. Piotr Całbecki  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związek Województw RP
 5. Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Związek Powiatów Polskich
 6. Krzysztof Iwaniuk, Wójt Terespola, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 7. Stanisław Bodys, Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
 8. Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich,
 9. Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego, Związek Województw RP
 10. Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Unia Metropolii Polskich
 11. Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Związek Powiatów Polskich
 12. Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopot, Członek Zarządu Związku Miast Polskich

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST

 

Strona rządowa

 1. Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący KWRiST
 2. Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 4. Tomasz Robaczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 5. Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 6. Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 7. Anna Moskwa, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 8. Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 9. Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 10. Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 11. Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 12. Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Szymon Wróbel, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz KWRiST

stan: 13.12.2018

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę