Skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Strona samorządowa

 1. Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Związek Powiatów Polskich, Współprzewodniczący KWRiST
 2. Krzysztof Iwaniuk, Wójt Terespola, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 3. Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn,  Związek Gmin Wiejskich RP
 4. Piotr Całbecki  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związek Województw RP
 5. Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego, Związek Województw RP
 6. Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, Związek Miast Polskich 
 7. Jacek Sutryk Prezydent Miasta Wrocławia, Związek Miast Polskich
 8. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina, Związek Miast Polskich/Unia Metropolii Polskich 
 9. Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Unia Metropolii Polskich
 10. Grzegorz Cichy, Burmistrz Proszowic, Unia Miasteczek Polskich
 11. Eugeniusz Gołembiewski  Burmistrz Kowala, Unia Miasteczek Polskich
 12. Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Związek Powiatów Polskich

Marek Wójcik Pełnomocnik ds. Legislacji Związek Miast Polskich, Sekretarz KWRiST

 

Strona rządowa

 1. Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący KWRiST
 2. Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 4. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 5. Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 6. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 7. Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
 8. Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
 9. Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
 10. Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 11. Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 12. Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Szymon Wróbel, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz KWRiST

stan: 15.03.2023 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę