Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

Pismo MRR wraz z dokumentami programowymi na perspektywę finansową UE na lata 2014-2020:

  • projekt Umowy Partnerstwa
  • projekt Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  • projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
  • projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  • projekt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę