Strona znajduje się w archiwum.

strona rządowa

 1. Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący
 2. ____________________________, Komenda Główna Policji
 3. nadbryg. Marek Jasiński, Zastępca Komendanta Głównego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 4. Ireneusz Kawałek, Naczelnik Wydziału Ochrony Ludności Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Oliwer Kubicki, Ekspert, Ministerstwo Sprawiedliwości
 6. Przemysław Myszakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 7. Grzegorz Ziomek, Dyrektor  Departamentu Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

strona samorządowa

 1. Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy, Związek Miast Polskich, Współprzewodniczący Zespołu

 2. Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełk, Związek Miast Polskich
  Zastępca: Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina

 3. Dariusz Wróbel, Zastępca Burmistrza Kazimierza Dolnego, Unia Miasteczek Polskich

 4. Andrzej Pyziak, Wójt Gminy Rudniki, Związek Gmin Wiejskich RP
  Zastępca: Stanisław Longawa, Wójt Gminy Kłodzko,

 5. Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski, Związek Powiatów Polskich
  Zastępca: Adam Korta, Starosta Bocheński
  Zastępca: Tomasz Tamborski, Starosta Kołobrzeski
  Zastępca: Małgorzata Tudaj, Starosta Kędzierzyński-Kozielski
  Zastępca: Marek Antoni Wysocki, Wicestarosta Piski

  Zastepca: Janusz Zarzeczny, Starosta Stalowowolski

 6. Rafał Polak, Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Związek Województw RP
  Zastępca: Adrianna Solecka, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 7. Włodzimierz Patalas, Sekretarz Miasta Wrocławia, Unia Metropolii Polskich
  Zastępca: Krzysztof Karpieszuk, Sekretarz Miasta Białegostoku

stan: 15.02.2019 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę