Strona znajduje się w archiwum.

strona rządowa

 1. Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący
 2. mł. insp. Dariusz Minkiewicz, Dyrektor Biura Prewencji, Komenda Główna Policji
 3. bryg. Krzysztof Hejduk, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 4. Ireneusz Kawałek, Naczelnik Wydziału Ochrony Ludności Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Oliwer Kubicki, Ekspert, Ministerstwo Sprawiedliwości
 6. Przemysław Myszakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 7. Grzegorz Ziomek, Dyrektor  Departamentu Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

strona samorządowa

 1. Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy, Związek Miast Polskich, Współprzewodniczący Zespołu

 2. Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełk, Związek Miast Polskich
  Zastępca: Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina

 3. Dariusz Wróbel, Burmistrz Opola Lubelskiego, Unia Miasteczek Polskich
  Zastępca: Piotr Szczucki, Z-ca Burmistrza Opola Lubelskiego

 4. Andrzej Pyziak, Wójt Gminy Rudniki, Związek Gmin Wiejskich RP
  Zastępca: Stanisław Longawa, Wójt Gminy Kłodzko,

 5. __________, Związek Powiatów Polskich
  Zastępca: Marek Wysocki, Wicestarosta Piski
  Zastępca: Jan Grabkowski, Starosta Poznański
  Zastępca: Piotr Bożko, Wicestarosta Bielski

 6. Rafał Polak, Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Związek Województw RP
  Zastępca: Adrianna Solecka, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 7. Włodzimierz Patalas, Sekretarz Miasta Wrocławia, Unia Metropolii Polskich
  Zastępca: Krzysztof Karpieszuk, Sekretarz Miasta Białegostoku

stan: 31.01.2018

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę