Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

strona rządowa

 1. Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący Zespołu
 2. ____________________________, Komenda Główna Policji
 3. nadbryg. Marek Jasiński, Zastępca Komendanta Głównego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 4. Ireneusz Kawałek, Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. ____________________________, Ministerstwo Sprawiedliwości
 6. Małgorzata Terlikowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 7. Grzegorz Ziomek, Dyrektor  Departamentu Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

strona samorządowa

 1. Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy, Związek Miast Polskich, Wspólprzewodniczący Zespołu
 2. Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina, Związek Miast Polskich
  Zastępca:Beata Sokołowska, Burmistrz Białej Pilskiej, Związek Miast Polsich
 3. Dariusz Wróbel, Zastępca Burmistrza Kazimierza Dolnego, Unia Miasteczek Polskich
 4. Dariusz Kubus, Wójt Gminy Andrespola, Związek Gmin Wiejskich RP
  Zastępca: Barbara Mrozowska-Nieradko, Sekretarz Gminy Andrespol
 5. Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski, Związek Powiatów Polskich
  Zastępca: Adam Korta, Starosta Bocheński
  Zastępca: Tomasz Tamborski, Starosta Kołobrzeski

  Zastępca: Małgorzata Tudaj, Starosta Kędzierzyński-Kozielski
  Zastępca: Marek Antoni Wysocki, Wicestarosta Piski
  Zastepca: Janusz Zarzeczny, Starosta Stalowowolski
 6. Dariusz Ptaś, Sekretarz Województwa Śląskiego, Związek Województw RP
  Zastępca: Marek Smoczyk, Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związek Województw RP
 7. Włodzimierz Patalas, Sekretarz Miasta Wrocławia, Unia Metropolii Polskich
  Zastępca: Krzysztof Karpieszuk, Sekretarz Miasta Białegostoku

stan: 15.02.2019 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę