Strona znajduje się w archiwum.

          
      STR. RZĄDOWA 
 
 
  Marzena Machałek- Współprzewodnicząca
 
 
  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 
 
   Marianna Borowska
 
 
 
  Ministerstwo Finansów
 
 
  Jarosław Wartak
 
 
 
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
  Jerzy Jakubczuk
 
 
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

Tomasz Śpiewak

 
 
  Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
 
  Anna Izdebska
 
 
  Ministerstwo Finansów
 
 
 Aurelia Michałowska
 
 
 Mazowiecki Kurator Oświaty
 
 

 

       STR. SAMORZĄDOWA
 
  Związek Gmin Wiejskich
 
 
  Marek Olszewski   - Współprzewodniczący
 
  Anna Grygierek
 
 
 
Starosta Toruński
 
Burmistrz Gminy Strumień
Unia Metropolii Polskich
 
Ewa Dumkiewicz-Sprawka 
 
 
 
 
Urząd Miasta Lublina
 
 
 
 
  Związek Miast Polskich
 
Iwona Waszkiewicz
 
 
 
 
Wiceprezydent Bydgoszczy
 
 
 
 
  Unia Miasteczek Polskich
  *Marek Szaruga
 
 
Burmistrz Kcyni
 
 
  Związek Powiatów Polskich
 
  *Grzegorz Duda
 
 
Starosta  Milicki
 
 
 
  Związek Województw RP
 
  Artur Domański
 
 
 
 
Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego
  
 
 
 
 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę