Strona znajduje się w archiwum.

          
      STR. RZĄDOWA 
 
 
  Marzena Machałek- Współprzewodnicząca
 
 
  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 
 
   Marianna Borowska
 
 
 
  Ministerstwo Finansów
 
 
  Jarosław Wartak
 
 
 
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
  Jerzy Jakubczuk
 
 
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

Tomasz Śpiewak

 
 
  Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
 
  Anna Izdebska
 
 
  Ministerstwo Finansów
 
 
 Aurelia Michałowska
 
 
 Mazowiecki Kurator Oświaty
 
 

 

       STR. SAMORZĄDOWA
 
  Związek Gmin Wiejskich
 
 
  Marek Olszewski   - Współprzewodniczący
 
  Anna Grygierek
 
 
 
Wójt Gminy Lubicz
 
Burmistrz Gminy Strumień
Unia Metropolii Polskich
Iwona Waszkiewicz 
Ewa Dumkiewicz-Sprawka 
 
 
 
Urząd Miasta Bydgoszczy
Urząd Miasta Lublina
 
 
 
 
  Związek Miast Polskich
 
  Robert Perkowski
 
 
 
Burmistrz Ząbek
 
 
 
 
  Unia Miasteczek Polskich
  Karol Bednarek
 
 
Skarbnik Miasta Kowal
 
 
  Związek Powiatów Polskich
 
  Marek Pławiak
 
 
Starosta  Nowosądecki
 
 
 
  Związek Województw RP
 
 
Elżbieta Lanc
 
 
 
 
Członek Zarządu Woj. Mazowieckiego  
 
 
 
 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę