Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

 


 

Strona Rządowa  
Współprzewodnicząca: Marzena Machałek Sekretarz  Stanu  Ministerstwo Edukacji i Nauki
Mariannna Borowska Ministerstwo Finansów
Jarosław Wartak Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Jakubczuk Ministerstwo Edukacji i Nauki
Adam Słowik
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Aurelia Michałowska Mazowieckie Kuratorium Oświaty
   
Strona Samorządowa  

Współprzewodnicząca:                                                   Anna Grygierek                                                            Związek Gmin Wiejskich RP  

Marian Buras

Dariusz Kubus (zastępca)

Burmistrz Gminy Strumień

 

Burmistrz Gminy Morawica

Wójt Gminy Andrespol

   

Unia Metropolii Polskich 

 Iwona Waszkiewicz      

 

Wiceprezydent Bydgoszczy

Ewa Dumkiewicz-Sprawka (zastępca) Urząd Miasta Lublina

                      

Związek Miast Polskich

Zastępcy;

Przemysław Krzyżanowski

Piotr Petrykowski

Marek Wójcik

 

 

 

Wiceprezydent Koszalina

Burmistrz Bartoszyc

Pełnomocnik ds. Legislacji ZMP, Sekretarz KWRIST

   
Marek Szaruga                                                              Unia Miasteczek Polskich   Burmistrz Kcyni

Sławomir Strzelecki                                                        Związek Powiatów Polskich                                Zastępcy:

Marcin Baranowski Starosta Opoczyński

Bogusław Kierus Starosta Strzelecko-Drezdenecki

Jerzy Kolarz Starosta Buski

Jarosław Kogut Wicestarosta Lidzbarski

Elżbieta Kubicka Powiat Rzeszowski

Jan Alicki i Waldemar Jan Brenda Członkowie Zarząu Powiatu Piskiego

Starosta  Milicki

 

 

 

 

 

 

 

Artur Domański

Związek Województw RP

Łukasz Porycki (zastępca)

Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego

 

Wicemarszałek Woj. Lubuskiego

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę