Strona rządowa:
 1. Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Współprzewodnicząca Zespołu
 2. Agnieszka Sosnowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 3. Marcin Ścigan, Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 4. Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 5. Robert Chciuk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 6. Paweł Jabłoński, Zastępca Dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury
 7. Jolanta Waszkiewicz, Naczelnik w Biurze Ministra w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 
Strona samorządowa:
 1. Stanisław Bodys, Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Unia Miasteczek Polskich, Współprzewodniczacy Zespołu
 2. Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Dyrektor Departamentu Zrównowazonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Unia Metropolii Polskich
 3. Mirosław Czapla, Starosta Malborski, Związek Powiatów Polskich
  Zastępca: Katarzyna Liszka-Michałka, Ekspret w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich
 4. Ewa Całus, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. edukacji klimatycznej, Związek Miast Polskich
  Zastępca: Magdalena Młochowska, Dyrektor koordynator ds. Zielonej Warszawy w UM Stołecznego Warszawy, Związek Miast Polskich
 5. Marian Uchman, Burmistrz Miasta i Gminy Cegłów, Związek Gmin Wiejskich RP
  Zastępca: Mariusz Marszał, Ekspert Biura Związku Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Wiejskich RP
 6. Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Brwinowa, Unia Miasteczek Polskich
  Zastępca: Eugeniusz Gołębiewski, Burmistrz Kowala, Unia Miasteczek Polskich
 7. Anna BoguszPełnomocnik marszałka województwa śląskiego do spraw strategii klimatu i środowiska, Związek Województw RP
  Zastepca: 
  Jakub Mielczarek, Dyrektor Biura Związku Województw RP

Stan: 30.06.22 r.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę