Strona znajduje się w archiwum.

           

Strona Rządowa

Współprzewodniczący

Tomasz Żuchowski                           

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Beata Nowosielska

Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Środowiska

Piotr Zygadło

z. Wojciech Sieradzon

Ewa Malik-Kapler

z. Bartosz Bernacki

z. Sławomir Pęksa

Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Rozwoju

Naczelnik w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Rozwoju

Naczelnik w Departamencie Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju

Naczelnik w Departamencie Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju

Główny Specjalista w Departamencie Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju

Jarosław Waszkiewicz

z. Beata Leszczyńska

Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Wojciech Ostrowski
 

Radca Ministra w Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Finansów

Strona Samorządowa

Unia Metropolii Polskich

Współprzewodniczący

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice

Związek Miast Polskich

Janusz Żmurkiewicz

z. Andrzej Dziuba

Prezydent Świnoujścia

Prezydent Miasta Tychy

Unia Miasteczek Polskich

Bogdan Koszuta

Burmistrz Wąbrzeźna

z. Andrzej Olszewski 

Burmistrz Łęczycy

Związek Gmin Wiejskich RP

Edward Trojanowski

Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich

z. Henryk Litka

 

Związek Powiatów Polskich

Tadeusz Kwiatkowski

Starosta Dąbrowski 

z. Tomasz Stanisławski

z. Edmund Głombiewski

z. Witold Kozłowski

z. Mariusz Wiórek 

Wicestarosta Goleniowski

Starosta Lęborski

Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tczewa

Związek Województw RP

Tomasz Sobieraj

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

z. Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

    

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę