Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

  

Strona Rządowa

 1. Rafał Weber, Sekretarz Satanu w Ministerstwie Infrastruktury, Współprzewodniczący Zespołu
 2. Katarzyna Zielińska-Heitkötter, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Instrastrukturalnych w Ministerstwie Fundusz i Polityki Regionalnej
 3. Elżbieta Milewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej w Ministerstwie Finansów
 4. Wojciech Ostrowski, Naczelnik w Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów
 5. Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministestwie Rozwoju i Technologii
 6. Monika Krupa-Leończyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych w Ministestwie Rozwoju i Technologii
 7. Marcin Przychodzki, Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury

Strona Samorządowa

 1. Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Unia Metropolii Polskich, Współprzewodniczący Zespołu
 2. Paweł Osiewała, Prezydent Sieradza, Związek Miast Polskich
  Zastępca: Beata Sokołowska, Burmistrz Białej Pilskiej, Związek Miast Polskich
 3. Edward Maniura, Burmistrz Lublińca, Związek Miast Polskich
  Zastępca: Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich
 4. Paweł Kulesza, Burmistrz Łęczycy, Unia Miasteczek Polskich
 5. Stanisław Jastrzębski, Wójt Gminy Długosiodło, Związek Gmin Wiejskich RP
  Zastępca: Paweł Piwko, Wójt Gminy Radwanice, Związek Gmin Wiejskich RP
  Zastępca: Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin, , Związek Gmin Wiejskich RP
 6. Krzysztof Maćkiewicz, Starosta Wąbrzeski, Związek Powiatów Polskich
  Zastępca: Piotr Chęciek,  Starosta Dębicki, Związek Powiatów Polskich
  Zastępca: Lucjan Czenczek, Wicestarosta Leżajśki, Związek Powiatów Polskich
  Zastępca: Witold Darłak, Starosta Ropczycko-Sędziszowski, Związek Powiatów Polskich
  Zastępca: Edmund Gołembiewski, Wicestarosta Lęborski
  Zastępca: Adam Korta, Starosta Bocheński, Związek Powiatów Polskich
  Zastępca: Krzysztof Kwiatkowski, Starosta Wałbrzyski, Związek Powiatów Polskich
  Zastępca: Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński, Związek Powiatów Polskich
  Zastępca: Przemysław Matysiak, Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Zwązku Powiatów Polskich
 7. Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Związek Województw RP
  Zastepca: Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UM Województwa Śląskiego, Związek Województw RP    

  stan: 15.07.22 r.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę