Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

skład

strona rządowa

 1. Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Współprzewodniczący Zespołu
 2. -----------------------------Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 3. Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Infrastruktury
 4. Sławomir Adamiec, Ministerstwo Edukacji i Nauki
 5. _________________ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 6. Witold Kadenaci, Główny Specjalista w Wydziale Współpracy Transgranicznej, Departament Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 7. Monika Kusina-Pycińska, Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii
  zastepca: Zuzanna Raszkowska, Naczelnik, Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej MRPIT
  zastępca: Joanna Śliz, Naczelnik, Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej MRPiT

   

strona samorządowa

 1. Rafał Kandziora, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Związek Województw RP, Współprzewodniczący Zespołu
 2. Zastępca;Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związek Województw RP
 3. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku, Unia Metropolii Polskich
  zastępca: Przemysław Tuchliński, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku
 4. Krystyna Pawlak, Wicestarosta Łęczycki, Unia Miasteczek Polskich
 5. Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny, Związek Gmin Wiejskich RP
  zastępca: Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Łubianka
 6. Roman Potocki,, Starosta Wrocławski, Związek Powiatów Polskich
  zastępca: Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski

  zastępca: Dawid Lasek, Wiceprezes "Euroregion Karpacki" (powiat rzeszowski)
  zastępca: Joachim Smyła, Starosta Lubliniecki
 7. Krzysztof Kosiński, Prezydent Miasta Ciechanowa, Związek Miast Polskich
  zastępca: Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni

stan: 26.03.2019/ 9.04.2021.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę