Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

skład

strona rządowa

 1. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Współprzewodnicząca Zespołu
 2. Piotr Wawrzyk Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 3. Marcin Kwasowski  Kancelaria Prezesa RM
 4. Monika Kusina-Pycińska Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 5. Rafał Baliński Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 6. Piotr Zygadło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 7. Wiktoria Saganowska Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

strona samorządowa

 1.  Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Związek Województw RP, Współprzewodnicząca Zespołu.
  Jacek Magdoń Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Związek Województw RP. Związek Województw RP
 2. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku, Unia Metropolii Polskich
  zastępca: Przemysław Tuchliński, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku
 3. Adam BanaszakRadny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Członek Wspierający Unię Miasteczek Polskich
  zastepca: Robert Kościuk,  Burmistrz Krasnegostawu, Unia Miasteczek Polskich
 4. Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny, Związek Gmin Wiejskich RP
  zastępca: Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Łubianka, Związek Gmin Wiejskich RP
 5. Roman Potocki,, Starosta Wrocławski, Związek Powiatów Polskich
  zastępca: Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski, Związek Powiatów Polskich

  Krzysztof Kosiński, Prezydent Miasta Ciechanowa, Związek Miast Polskich 
  zastępca: Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni, Związek Miast Polskich

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę