Strona znajduje się w archiwum.

 

 
            Strona Rządowa
 

Współprzewodniczący

Ryszard Zarudzki

 

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Agnieszka Krupińska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Magdalena Lewicka

Ministerstwo Środowiska

 

Magdalena Wantoła – Szumera

  

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lidia Oszkiewicz

Ministerstwo Zdrowia

 

 
 
 
           Strona Samorządowa
 

Unia Miasteczek Polskich

Współprzewodniczący

 

Stanisław Bodys

Burmistrz Rejowca Fabrycznego

Władysław Dariusz Łokietek

Burmistrz Karczewa

Związek Miast Polskich

Piotr Psikus

Burmistrz Kępna

   

Unia Metropolii Polskich

Jarosław Jóźwiak

Z-ca Prezydenta M.St. Warszawy

 

Maria Starkowska

Koordynator w biurze UMP

Związek Gmin Wiejskich RP

Mirosław Lech

 

Wójt Gminy Korycin 

Dariusz Strugała

Wójt Gminy Jaraczewo

 

Związek Powiatów Polskich

 

Wacław Strażewicz

 

Starosta Giżycki

 Jan Zalewski

Starosta Siemiatycki

Związek Województw RP

 

Antoni Konopka

 

Członek Zarządu Woj. Opolskiego

Krzysztof Grabowski

 Wice Marszałek Woj. Wielkopolskiego

 
 
 
 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę