Strona znajduje się w archiwum.

 

 
            Strona Rządowa
 

Współprzewodniczący

Ryszard Zarudzki

 

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Agnieszka Krupińska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Magdalena Lewicka

Ministerstwo Środowiska

 

Magdalena Wantoła – Szumera

  

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lidia Oszkiewicz

Ministerstwo Zdrowia

 

 
 
 
           Strona Samorządowa
 

Unia Miasteczek Polskich

Współprzewodniczący

 

Stanisław Bodys

Burmistrz Rejowca Fabrycznego

 

 

Związek Miast Polskich

Piotr Psikus

Dorota Pawnuk-Sznajder

Burmistrz Kępna

Burmistrz Strzelina

Unia Metropolii Polskich

Jarosław Jóźwiak

Z-ca Prezydenta M.St. Warszawy

 

Związek Gmin Wiejskich RP

Mirosław Lech

Dariusz Strugała

Wójt Gminy Korycin 

Burmistrz Gminy Jaraczewo

Związek Powiatów Polskich

Krzysztof Nosal

Starosta Kaliski

Związek Województw RP

Krzysztof Grabowski

 Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego

 
 
 
 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę