Strona znajduje się w archiwum.

               Strona Rządowa
 
Współprzewodniczący:
 
Józefa Szczurek-Żelazko
 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

 

Krystyna Wyrwicka
 
 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 
Michał Pelczarski
 
 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Jakub Bydłoń
 
 
Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia
 
Katarzyna Tyman-Koc
 
 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 
 
 
Dorota Jędrzejczyk-Okońska
 
 
Urząd Wojewódzki w Łodzi
 
 
 

                                                                                                                 Strona Samorządowa:

 

Związek Powiatów Polskich

Współprzewodniczący

 *Jarosław Klimaszewski

Prezydent Bielska-Białej

 *Krzysztof Rymuza

 

Starosta Pruszkowski

Związek Miast Polskich

Zbigniew Podraza

Prezydent Dąbrowy Górniczej

 

 

Marcin Pluta

Burmistrz Gminy Brzeziny

 

Unia Metropolii Polskich

Tomasz Trela

Z-ca Prezydenta Łodzi

Krzysztof Piątkowski

 

Z-ca Prezydenta Łodzi

Związek Gmin Wiejskich RP

Stanisław Jastrzębski

 

Wójt Gminy Długosiodło

 Krzysztof Starczewski

 

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Unia Miasteczek Polskich

Andrzej Pietruszka

Dyrektor ZOZ w Łęczycy

 

Związek Województw RP

Dariusz Godlewski

Dyrektor OPiEN w Poznaniu

 

Arkadiusz Bratkowski

Członek Zarządu Woj. Lubelskiego
 

 

 
 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę