Strona znajduje się w archiwum.

 

 

 

               Strona Rządowa
 
Współprzewodniczący
 
Józefa Szczurek-Żelazko
.................................
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Krystyna Wyrwicka
 
 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 
Miroslaw Przewoźnik
 
 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Jakub Bydłoń
 
 
Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia
 
Katarzyna Tyman-Koc
 
 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 
 
 
Dorota Jędrzejczyk-Okońska
 
 
Urząd Wojewódzki w Łodzi
 
 
 

 

 
           Strona Samorządowa
 

Związek Powiatów Polskich

Współprzewodniczący

 

Andrzej Płonka

Starosta Bielski

 

Krzysztof Lis

 

Starosta Szczeciniecki

Związek Miast Polskich

Zbigniew Podraza

 

Prezydent Dąbrowy Górniczej

 

 

Marcin Pluta

Burmistrz Gminy Brzeziny

 

Unia Metropolii Polskich

Tomasz Trela

Z-ca Prezydenta Łodzi

Krzysztof Piątkowski

 

Z-ca Prezydenta Łodzi

Związek Gmin Wiejskich RP

Stanisław Jastrzębski

 

Wójt Gminy Długosiodło

 Krzysztof Starczewski

 

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Unia Miasteczek Polskich

Andrzej Pietruszka

Dyrektor ZOZ w Łęczycy

 

Związek Województw RP

Dariusz Godlewski

Dyrektor OPiEN w Poznaniu

 

Arkadiusz Bratkowski

Członek Zarządu Woj. Lubelskiego
 

 

 
 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę