Strona znajduje się w archiwum.

Strona rządowa

1. Marek Zagórski, Sekretarz Stanu,,Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Współprzewodniczący

2. Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej

3. ______________, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

4. Piotr Szewczuk, Naczelnik w Departamencie Informatyzacji, Ministerstwo Finansów
    zastępca: Piotr Broniarek, Radca Ministra w Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Finansów

5. ______________, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

6. ______________Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

7. ______________, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Strona samorządowa

1. Jan Maciej Czajkowski, Związek Miast Polskich, Współprzewodniczący

2. Marcin Wojdat, Sekretarz m. st. Warszawy, Unia Metropolii Polskich 
   zastępca: Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura, Unia Meteropolii Polskich

3. ________________, Unia Miasteczek Polskich

4. Dorota Zmarzlak, Wójt gminy Izabelin, Związek Gmin Wiejskich RP
   zastepca:Paweł Tomczak. Wójt, Związek Gmin Wiejskich RP

5. Ewa Janczar, Radna Rady m. st. Warszawy, Związek Powiatów Polskich 
   zastępca: Kamil Ciupak, Starosta Polkowicki, Związek Powiatów Polskich
   zastępca: Adam Ziobro, Przedstawiciel Powiatu Rzeszowskiego, Związek Powiatów Polskich

6. Sławomir Cynkar, Dyrektor Departamentu Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Związek Województw RP 
   zastępca: Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego,Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Związek Województw RP

7. Adam Lewandowski, Burmistrz Miasta Śrem, Związek Miast Polskich 
   zastępca: Marcin Radziłowicz, Sekretarz Miasta Ełk


 

 

 

 stan: 15.02.2019 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę