Strona znajduje się w archiwum.

Strona rządowa

Współprzewodniczący
Karol Okoński
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Rafał Lew-Starowicz Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Justyna Duszyńska Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Portfelem Projektów
Ministerstwo Cyfryzacji

Piotr Szewczuk

zastępca: Piotr Broniarek

 

Naczelnik w Departamencie Informatyzacji

Radca Ministra w Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Finansów

Dorota Cabańska

Zastępca Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych
Ministerstwo Cyfryzacji

Elżbieta Kroszczyńska

Departament Koordynacji Funduszy Strukturalnych
Ministerstwo Cyfryzacji

Karolina Grenda Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Strona samorządowa

Współprzewodniczący
Jan M. Czajkowski
  Unia Metropolii Polskich

Marcin Wojdat

Zastępca: Tomasz Fijołek

Sekretarz m.st. Warszawy

Zastępca Biura Dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich

Andrzej Olszewski Burmistrz Łęczycy Unia Miasteczek Polskich
Zastępca: Andrzej Malinowski Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju
Urzędu Miasta w Łęczycy
Paweł Tomczak Dyrektor Biura ZGW RP Związek Gmin Wiejskich RP

Ewa Janczar

Zastępca: Kamil Ciupak

Zastępca: Adam Ziobro

Radna Rady m. st. Warszawy

Starosta Polkowicki

Przedstawiciel Powiatu Rzeszowskiego

Związek Powiatów Polskich
Maciej Bułkowski Dyr. Dep. Społeczeństwa Informacyjnego
Urzędu MarszałkowskiegoWoj. Warmińsko-Mazurskiego
Związek Województw RP
Zastępca: Krzysztof Mączewski

Geodeta Województwa Mazowieckiego
Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego

Adam Lewandowski Burmistrz Miasta Śrem Związek Miast Polskich
Zastępca: Marek Bigosiński

Ekspert ZMP

 

 stan: 15.02.2019 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę