Strona znajduje się w archiwum.

 
 

     Strona  rządowa
 
 
Współprzewodnicząca
 
 Grażyna Marciniak
 
 
 Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego
 
 
 Violetta Szymanek
 
 
 Ministerstwo Cyfryzacji
 
 Małgorzata Beśka
 
 
 
 Ministerstwo Finansów
 
 
 
 Cezary Zaremba
 
 
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Lucyna Przybylska

 Ministerstwo Rozwoju

 

 
 
    Strona  samorządowa 
 
 Związek Miast Polskich
 Współprzewodniczący -
 
 Andrzej Porawski
 
 
 
 Sekretarz KWRiST
  Unia Metropolii Polskich
  Stanisław Tamm
 
 
 
 
 Sekretarz Miasta Poznania
 
 
 Związek Województw RP
 Piotr Brzeski
 
 
 
 Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
 Związek Powiatów Polskich
 
Jerzy Godzik
 
 
 
 Starosta Kwidzyński
 
 
 
 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę