Strona znajduje się w archiwum.

 
 

     Strona  rządowa
 
 
Współprzewodniczący
 
 Dominik Rozkrut
 
 
 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 
 
 Violetta Szymanek
 
 
 Kancelaria PRM
 
 Małgorzata Beśka
 
 
 
 Ministerstwo Finansów
 
 
 
 Cezary Zaremba
 
 
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 Katarzyna Powierża

 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

 
 
    Strona  samorządowa 
 
 Związek Miast Polskich
 Współprzewodniczący -
 Andrzej Porawski
 
  Tomasz Potkański (zastępca)
 
 
 
 Sekretarz KWRiST
 
   Z-ca dyr. biura ZMP
 
 
  Unia Metropolii Polskich
  Stanisław Tamm
 
 
 
 
 Sekretarz Miasta Poznania
 
 
 Związek Województw RP
 Elżbieta Kozubek
 
  Zbigniew Ziemba (zastępca)
 
 
 
 
 
Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego U.M. Woj. Mazowieckiego
 
Wicemarszałek Woj. Łódzkiego
 
 
 
 
 
 Związek Powiatów Polskich
 
Mec. Grzegorz Kubalski
 
 
 
 Z-ca Dyr. Biura ZPP
 

Związek Gmin Wiejskich

Leszek Świętalski

Paweł Tomczak

 

Sekretarz Generalny

Dyrektor Biura

 
 
 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę