Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

 
 

     Strona  rządowa
 
 
Współprzewodniczący-
 
 Dominik Rozkrut
 
 
 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
 
 
 Violetta Szymanek
 
 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 
 Małgorzata Beśka
 
 
 Ministerstwo Finansów
 
 
 Cezary Zaremba
 
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Katarzyna Powierża

 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Strona  samorządowa 
 

Współprzewodniczący -

 Andrzej Porawski

 Tomasz Potkański (zastępca)

Związek Miast Polskich

Dyrektor Biura ZMP

 

Z-ca Dyr. biura ZMP

 

 Stanisław Tamm

Unia Metropolii Polskich

Sekretarz Miasta Poznania
 
 

Elżbieta Kozubek

Zbigniew Ziemba (zastępca)

 Związek Województw RP

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego U.M. Woj. Mazowieckiego

Wicemarszałek Woj. Łódzkiego

 

Mec. Grzegorz Kubalski

 Związek Powiatów Polskich

 Z-ca Dyr. Biura ZPP
 
 
 

Leszek Świętalski

Związek Gmin Wiejskich

Dyrektor Biura ZWRP

 

 

 
 
 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę