Strona znajduje się w archiwum.

Strona Rządowa 

Tomasz Robaczyński   -Współprzewodniczący
 
 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 
 
  Zdzisława Wasążnik
 
 
 
Ministerstwo Finansów
 
  Elżbieta Jazgarska
 
 
 
Ministerstwo Zdrowia
 
 
  Maria Kałuska
 
 
 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 
 
  Jerzy Jakubczuk
 
 
Ministerstwio Edukacji Narodowej
 
 
 
 Karolina Kotrasińska
 
 
 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 
 
  Adam Orzechowski
 
 
Ministerstwo Infrastruktury
 

 

 Strona Samorządowa. 

 
 
Związek Miast Polskich
Dr. Krzysztof Żuk – Współprzewodniczący
 
  Andrzej Pietrasik
 
 Prezydent Lublina
 
 
Burmistrz Płońska
 
  Unia Metropolii Polskich
 Krzysztof Mączkowski
 
 
 
 Przewodniczący Komisji Skarbników UMP
 
 
 
  Unia Miasteczek Polskich
 
  Eugeniusz Gołembiewski
 
 
 
 
Burmistrz Kowala 
 
 
  Związek Gmin Wiejskich
  Krzysztof Iwaniuk
  Jacek Brygman
 
 
 
Wójt Gminy Terespol
Wójt Gminy Ceksyn
 
 
 
  Związek Powiatów Polskich
  Walery Czarnecki
Mariusz Bieniek
 
 
 
 
Starosta Lubański
 Starosta Płocki
 
 
  Związek Województw RP
  Elżbieta Berezowska
Marek Miesztalski
 

Skarbnik Województwa Dolnośląskiego

 Urząd Marsz. Woj. Mazowieckiego

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę