Strona znajduje się w archiwum.

Strona Rządowa 

Tomasz Robaczyński   -Współprzewodniczący
 
 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 
 
  Zdzisława Wasążnik
 
 
 
Ministerstwo Finansów
 
  Elżbieta Jazgarska
 
 
 
Ministerstwo Zdrowia
 
 
  Maria Kałuska
 
 
 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 
 
  Jerzy Jakubczuk
 
 
Ministerstwio Edukacji Narodowej
 
 
 
 
 
  Robert Dzierzgwa
 
 
 
Ministerstwo Rozwoju
 
 
  Adam Orzechowski
 
 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 
 
 
 
 

 

 Strona Samorządowa. 

 
 
 Unia Metropolii Polskich
Dr. Krzysztof Żuk – Współprzewodniczący
 
Związek Miast Polskich
  Andrzej Pietrasik
 
 Prezydent Lublina
 
 
Burmistrz Płońska
 
  Unia Metropolii Polskich
 Krzysztof Mączkowski
 
 
 
 Przewodniczący Komisji Skarbników UMP
 
 
 
  Unia Miasteczek Polskich
  Wojciech Długoborski
  Eugeniusz Gołembiewski
 
 
 
Z-ca burmistrza Gminy Chojny
 
Burmistrz Kowala 
 
 
  Związek Gmin Wiejskich
  Krzysztof Iwaniuk
Halina Kowalkowska
 
 
 
Wójt Gminy Terespol
Wójt Gminy Gruta
 
 
 
  Związek Powiatów Polskich
  Ludwik Węgrzyn
Stanisław Kubeł
 
 
 
Starosta Bocheński
 Starosta Ostrołęcki
 
 
  Związek Województw RP
  Aleksandra Rutkowska
 Elżbieta Berezowska
 

Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego

Skarbnik Województwa Dolnośląskiego

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę