Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Strona Rządowa
 1. Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący
 2. Joanna Strzesak-Rochewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Rozwojowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 3. Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
 4. Zdzisława Wasążnik, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów
 5. Wiktoria Saganowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 6. Luiza Budner-Iwanicka, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
 7. Szymon Wróbel, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Strona Samorządowa
 1. Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, Związek Miast Polskich, Współprzewodniczący
 2. Ryszard Brejza, Prezydent Miasta Inowrocławia, Związek Miast Polskich
  zastępca: Mieczysław Gołuński, Burmistrz Kartuz, Związek Miast Polskich
 3. Artur Trusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, Unia Miasteczek Polskich
  zstępca: Jacek Liwak, Burmistrz Gminy Ińsko, Unia Miasteczek Polskich
 4. Dariusz Strugała, Wójt Gminy Jaraczewo Związek Gmin Wiejskich RP
  zastępca: Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk, Związek Gmin Wiejskich RP
 5. Zdzisław Antoń, Starosta Lubelski, Związek Powiatów Polskich
  zastępca: Robert Bednarz, Starosta Niżański, Związek Powiatów Polskich
  zastępca: Artur Bieliński, Starosta Zgorzelecki, Związek Powiatów Polskich
  zastępca: Piotr Bożko, Wicestarosta Bielski, Związek Powiatów Polskich
  zastępca: Irena Jatkowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Pilskiego, Związek Powiatów Polskich
  zastępca: Krzysztof Maćkiewicz, Starosta Wąbrzeski, Związek Powiatów Polskich
  zastępca: Rafał Rudka, Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego, Związek Powiatów Polskich
  zastępca: Andrzej Uryga, Starosta Chrzanowski, Związek Powiatów Polskich
  zastępca: Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
 6. Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Związek Województw RP
  zastępca: Grzegorz Grzelak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. Związek Województw RP
 7. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, Unia Metropolii Polskich
  zastępca: Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecina

stan: 14.06.2022

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę