Strona rządowa:
 1. Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 2. Szymon Wróbel, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Daria Predko, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami, Ministerstwo Infrastruktury
  zastępca: Michał Leszczyński, Zastępca Dyrektora w Departamencie Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
  zastępca: Tatiana Tymosiewicz,  Zastępca Dyrektora w Departamencie Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
 4. Michał Ptaszyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Rozwoju
  zastępca: Daniel Baliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju
  zastępca: Wojciech Sieradzon, Naczelnik w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych
 5. ________________, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 6. Zdzisława Wasążnik, Z-ca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Finansów
  Marek Wiewióra, Dyrektor w Departamencie
  Finansów Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Finansów
 7. Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska 
 
 
 
 
 
Strona samorządowa:
 1. Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,
 2. _______________, Unia Metropolii Polskich
  Zastępca: Rafał Rudnicki, Zastępca Prezydenta Białegostoku, Unia Metropolii Polskich
 3. Gabriela Teresińska-Pruchniak, Sekretarz Gminy Opole Lubelskie, Unia Miasteczek Polskich
 4. Henryk Litka, Wójt Miasta i Gminy Dolsk, Związek Gmin Wiejskich RP
  Zastępca: Edward Trojanowski, Sekretarz Generalny ZGW RP
 5. Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha, Związek Miast Polskich
  Zastępca: Beata Klimek, Prezydent Ostrowca Wielkopolskiego, Związek Miast Polskich
 6. Mirosław Czapla, Starosta Malborski, Związek Powiatów Polskich
 7. MariuszJabłońki, Członek Zarządu Wojewodztwa LubuskiegoZwiązek Województw RP
  Zastepca: Ireneusz Krześnicki, Sekretarz Wojeówdztwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Wojeówdztwa Łódzkiego, Związek Wojeówdztw RP

stan: 31.01.2018

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę