Strona rządowa:
 1. Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 2. Szymon Wróbel, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Zdzisława Wasążnik, Z-ca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Finansów
 4. Marek Wiewióra, Dyrektor w Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Finansów
 
Strona samorządowa:
 1. Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,
 2. _______________, Unia Metropolii Polskich
  Zastępca: Rafał Rudnicki, Zastępca Prezydenta Białegostoku, Unia Metropolii Polskich
 3. Gabriela Teresińska-Pruchniak, Sekretarz Gminy Opole Lubelskie, Unia Miasteczek Polskich
 4. _______________, Związek Gmin Wiejskich RP
  Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha, Związek Miast Polskich
 5. Zastępca: Beata Klimek, Prezydent Ostrowca Wielkopolskiego, Związek Miast Polskich
 6. Mirosław Czapla, Starosta Malborski, Związek Powiatów Polskich
 7. MariuszJabłońki, Członek Zarządu Wojewodztwa LubuskiegoZwiązek Województw RP
  Zastepca: Ireneusz Krześnicki, Sekretarz Wojeówdztwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Wojeówdztwa Łódzkiego, Związek Wojeówdztw RP

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę